6,449 Reputation

10 yesterday
10 Nov 27
10 Nov 20
10 Nov 3
10 Oct 29
30 Oct 19
20 Oct 18
20 Oct 17
10 Oct 16
10 Sep 1
10 Aug 15
20 Aug 12
10 Aug 11
30 Jul 25
10 Jul 24
10 Jul 17
10 Jun 25
10 Jun 7
10 May 27
10 May 23
10 May 22
10 Apr 29
10 Apr 15
10 Apr 1
20 Mar 4
10 Feb 13
10 Feb 12
10 Feb 10
10 Feb 3
10 Jan 30