48,964 Reputation

10 yesterday
-10 Apr 12
-10 23:01 removed
10 Apr 8
+10 12:17 upvote
10 Mar 31
10 Mar 25
10 Mar 20
10 Mar 19
10 Mar 18
10 Mar 12
-10 Mar 1
-60 Feb 26
20 Feb 12
10 Feb 6
10 Feb 4
10 Jan 24
10 Jan 20
10 Jan 11
20 Dec 26 '20
30 Dec 21 '20
10 Dec 16 '20
10 Dec 8 '20
10 Dec 7 '20
20 Dec 6 '20
10 Dec 2 '20
10 Nov 30 '20
10 Nov 28 '20
10 Nov 27 '20
10 Nov 24 '20
30 Nov 20 '20
60 Nov 19 '20