3

I'm currently parking on a public parking space in the Czech republic which is paid during the day (monday to friday), but free on weekends.

enter image description here

Tomorrow is Easter monday, which is a high holiday. Is this day handled like a sunday, and parking is free, or do I need to get a ticket from 7:00 AM?

1
  • Well, I'm in Pilsen, not in Prague. The article doesn't sound like this applies to other cities. Apr 21 '19 at 19:11
1

There's no universal rule that would work across Czechia. Each town sets up its own parking system so the rules vary as well.

Just a couple of examples:

Prague

Unless the ticket machine or the parking app explicitly says otherwise, paid parking is in force even during public holidays.

Provozní doba zóny placeného stání (ZPS) v jednotlivých parkovacích úsecích je jednoznačně určena příslušnou dopravní značkou, respektive dodatkovou tabulkou. Není-li v doplňkově v parkovacím automatu či ve Virtuálních parkovacích hodinách uvedeno jinak, pak je ZPS v provozu i ve dnech státních svátků.

http://www.parkujvklidu.cz/provozni-doba-zps-o-statnich-svatcich/

This year, a special daily cap is applied for parking fees during the Easter holidays. This only applies to those zones that aren't in force all week.

http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-v-zps-po-dobu-velikonocnich-svatku-2/

Brno

Public holidays aren't taken into account at all, so even if there's a holiday on a Wednesday, you still have to pay as usual.

Q: Platí se za parkování i ve státní svátky? A: Regulace parkování a jeho platba je nastavena na období od pondělí do pátek, a to nezávisle na státních svátcích či jiných významných dnech. Pokud tedy například vánoční svátky připadají na všední den, je parkování zpoplatněno.

https://www.parkovanivbrne.cz/otazky-a-odpovedi#128

České Budějovice

Most parking zones apply Monday-Friday, excluding public holidays. There's a special zone next to the train station that's in force even during public holidays.

https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/layout/sloupec-1/soubory/cenik_parkovacich_zon_04_2018_final_1.pdf (section 6)

Pilsen

There's absolutely no mention of public holidays on the official website, so you can probably assume that you have to pay on Monday-Friday as usual.

https://www.parkingplzen.cz/cz/placene-zony/

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.