Tag Info

Hot answers tagged

5

From the website of the largest traincompany, NS Draadloos internet in de trein NS en haar partners bieden u gratis draadloos internet in de trein aan. Draadloos internet is nu nog in een beperkt aantal Intercity's beschikbaar, maar dat worden er steeds meer U herkent een Intercity voorzien van draadloos internet aan het Wi-Fi logo aan de ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible